Så er vores folder kommet på gaden.
Tak til firmaerne INDTRYK og Grefta for godt udført Lay Out og trykning.