Fotos fra ferniseringerne i Baunhøj Mølle, Kulturhuset Pavillonen og Museum Østjylland.

Bent Hansen, formand for Grenaa Havn. Bagved, musikeren Bo Jacobsen.